• ดูแลและบริหารงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male / Female Age 30 - 40 years old
  • Degree or Higher in Engineering or related field.
  • 5 years up strong experiences in purchasing.

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชายหรือหญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล