• มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

19 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 7 years of experience in purchasing
 • Experience with SAP or other ERP
 • Strong negotiation skills.

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience 2 years up in procurement fields.
 • Experience in pharmaceutical field
 • Knowledge of ISO and GMP are preferable

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, วิศวกรรม
 • TOEIC, โทอิค, ภาษาอังกฤษ
 • ปิโตรเลียม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในธุรกิจค้าปลีก
 • ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ทำงานจ-ศ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

LeL: Procurement Specialist

Lazada Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in sourcing, speciall for warehouse equ
 • Logical thinking and have interpersonal skills
 • Good in communication both internal and external

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 3 yrs exp. in Sales/Purchase in Trading/Mfg
 • Female, age around 25-35 years old
 • Good command in Japanese, JLPT N3 up

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 yrs experience in Purchasing Field
 • Skill in Automotive or related business
 • Good command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Excitement to build a new hotel brand
 • Experiences in purchasing and supply chain
 • Passion to learn new things and grow,good attitude

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Supply Chain/Logistics Management
 • 5 years in Supply Chain/Logistics areas
 • Good Thai & English with computer literacy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree or higher
 • working experience in sale or Purchasing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Marketing Support-SEA

Bacardi (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Min. 2 years+ of experience in a procurement
 • Reduce complexity in various P2P processes
 • Ensure delivery of Indirect procurement savings

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Be able to work on Saturday
 • 5-8 years working experience in purchasing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • online shopping and interest on online channel
 • category plan, sales promotion for online products
 • Strong analytical and communication skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25 - 35 years old.
 • Bachelor's Degree or higher in related fields.
 • Having 2 - 5 years working experience

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preparing cost analysis studies for future purchas
 • experience in manufacturing procurement
 • Knowledge of ERP, GMP, ISO 9001, ISO 13485

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in strategic sourcing and management
 • Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support each functional owner for South East Asia
 • Transfer important information or collect data
 • Communicate with Rep Offices, ensure Supply Chain

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with suppliers.
 • Good command of spoken and written English.
 • Pleasant personality, strong coordination.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานจัดซื้อต่างประเทศ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement
 • good in English
 • Vendor Management

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical Engineering.
 • At least 3 years experience in a sourcing.
 • Basic command of spoken and written English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Raw material planning, Supply Planning,
 • Production Planning, Planning Officer
 • Inventory Controlling, Production Controlling

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in SCM, BA, Engineering
 • At least 2 years experiences in contract adminis
 • Good English communication skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Buyer

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Negotiate with vendor for pricing.
 • Source potential products
 • Monitor and analyze

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Indirect material purchasing and supplies used
 • Engineering background
 • automotive industry

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความมุมานะ
 • มีใบขับขี่

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • จบในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับธุรกิจ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 • รับผิดชอบด้านงานธุรการ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • opportunity to work with a big, stable and global
 • Stable working environment with good profit
 • opportunity to work in long history and famous

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in Retail Business
 • Good in English communicating skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales, procurement or other form of commercial
 • Engineering background is very beneficial
 • Knowledge of what make a good contract

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การในงานจัดซื้ออย่างน้อย 1ปี
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อ/จัดจ้างของบริษัท
 • สรรหาผู้รับจ้าง/ตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายใหม่

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year experience and solid knowledge
 • Familiar with bid management best practice
 • Problem solving and decision making skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related filed
 • At least 1/2 year experienced Buying
 • Good communication skill in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับดีมาก
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-5 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year’ experience in Trading
 • Able to communicate effectively in English
 • Good at Excel

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อธุรกิจข้ามชาติ จะได้รับการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Forecasting
 • High SKU
 • Food manufacturing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in spare parts purchasing
 • Excellent technical knowledge of machinery

27-Jun-17

 

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Vendor management

27-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า
 • การศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jun-17

 

Applied
 • สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ผ่านงานด้านพัสดุอะไหล่หรือระบบคลังสินค้า
 • ผ่านงานด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in Purchasing
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 32-40
 • Responsible for checking the BOQ,DWG,Specification

27-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

27-Jun-17

 

Applied
 • 1 - 2 years’ experience in Administration
 • Manage Purchase Order both domestic and oversea
 • Make a sales report by weekly and monthly

27-Jun-17

 

Applied
 • Female, Aged 25 - 30 years old
 • Degree in Business Administration or any related
 • 3-5 Years or above in International Purchasing

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Not over 35 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • 2-3 years in oversea purchasing, import-export

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล