MERCHANDISER

Thai Burapa Product Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • พศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาวุฒิปวช, - ปริญญาตรี
  • รับผิดชอบติดต่อประสานงานลุกค้า

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล