• 10 years+ in experience in Merchandiser fields
  • 5 Years+ in experience in manager level
  • Able to working on one Saturday per month

26-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ 2 ปี
  • จัดทำเอกสารใบสั่งผ้า และ Accessory

22-Jul-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล