• Male, Thai Nationality, 25-38 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 1-3 years working experience in purchasing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in purchasing / procurement
 • Bachelor’s degree in Industrial / Mechanical
 • Experience in purchasing commodities

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-4 years’ experience in purchasing
 • Strong document and negotiate skills
 • Good command of English

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Merchandising Specialist (Machinery Components)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Merchandising, Procurement and Sourcing operation
 • Machinery components, trading industrial component
 • Exposure to regional level (Asia Pacific)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

24-Apr-17

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีบ้านพักบริเวณที่ทำงาน (บางพลี สมุทรปราการ)

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication in English
 • Experience Oversea & Purchasing & PC MC
 • •Able to travel to oversea factories of DELTA.

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

21-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

14-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล