• Male or Female, age over 38 years old
 • 5-10 years experience in purchasing & sourcing
 • Good command in English and computer literacy

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Negotiations of purchasing contracts
 • Managing supplier relationships and SLA
 • Experience in sourcing/purchasing functions

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in purchasing.
 • Good English proficiency
 • Good skills in supplier negotiation.

23-Mar-17

 

Applied
 • Female 25-35 Years old / Bachelor degree
 • Good command in English
 • Experience in oversea purchase not less 2 years

23-Mar-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

23-Mar-17

 

Applied

Purchasing and Logistics staff

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • automobile components and products
 • Oversea purchasing and logistics
 • Purchasing

21-Mar-17

 

Applied

Purchasing Engineer

Schneider (Thailand) Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • Purchasing Engineer
 • Supplier Management
 • Partnership Suppliers

21-Mar-17

 

Applied
 • experience in supply chain field.
 • Good systematic thinking and planning.
 • Good command of spoken and written in English.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล