• ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ หรือ เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ 0-5 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

01-Feb-17

 

Applied
  • Supply Chain Manager
  • Demand planning
  • Warehouse

26-Jan-17

 

Applied
  • Purchasing manager
  • Procurement manager
  • Sourcing manager

26-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล