Merchandising Specialist (Machinery Components)

JAC Recruitment Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Merchandising, Procurement and Sourcing operation
  • Machinery components, trading industrial component
  • Exposure to regional level (Asia Pacific)

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
  • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
  • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล