• ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ต้องการปวส./ ปริญญาตรี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต

21-Jul-17

 

Applied
  • ขายผลิตภัณฑ์ P&G ทุกขนาด
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  • วางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่

21-Jul-17

 

Applied
  • Sell high end hair care products in the Salon
  • Deliver sales targets
  • 3 years of experience in consumer, cosmetics, FMCG

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล