• Regional Sales
 • Area Sales
 • Distributor Sales

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales achievement according to target
 • Providing product information to customers
 • 3 years experience in selling medical products

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

22-Feb-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล