• วุฒิปริญญาตรี
  • ชาย / หญิง
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ทันตกรรม
  • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล