Sales Staff

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Trading business knowledge is preferable
 • Able to work pressure and time constraint
 • Excellence computer literacy

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในงานได้
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านงานขายช่องทาง Modern Trade

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow sales engineering technical support
 • Good command of English and computer literacy
 • Follow technical training plan

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer Private Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master in Printing , Packaging
 • Experience in Sales of packaging products
 • Strong in building relationships

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive 3 Positions

Elec & Eltek (Thailand) Limited

เมืองปทุมธานี

 • Develop new customer and maintain existing
 • Analyze existing customer about sale amount
 • Prepare regular sales report.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯให้ลูกค้า

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนงานขาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Modern Trade
 • Excellent selling and negotiation skills
 • Own transportation

13-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล