• ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำงานเรื่อง COMPLAIN ของลูกค้า
 • รับผิดชอบในการจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่าย
 • จัดทำทะเบียนเอกสารควบคุมของฝ่ายการตลาดทั้งหมด

23-Mar-17

 

Applied
 • Female , age 25-30 years old
 • 5 years experience in sales of food ingredient
 • Present and sell company products

23-Mar-17

 

Applied
 • 5 years FMCG international sales experience
 • Experienced in Snacks , Beverage marketing
 • THAI nationality, speak English Fluently

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล