• ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถขับรถยนต์ได้

23-Jan-17

 

Applied
  • Male & Femal Age 25 - 40
  • Bachelor Degree and Master Degree
  • Have patience, Responsibility

23-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล