• Utilize your English skills to help doing Sales
  • Career path to be Sales Manager, if you prefer
  • Be able to go working at Factory

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ 4-5 ปี ในการขายส่งสินค้า
  • สามารถที่จะบริหารทีมงานได้
  • มีทักษะด้านการนำเสนอขาย และดูแลตัวแทนจำหน่าย

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล