• Degree or Master in Printing , Packaging
 • Experience in Sales of packaging products
 • Strong in building relationships

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯให้ลูกค้า

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนงานขาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในงานได้
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านงานขายช่องทาง Modern Trade

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer Private Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล