• เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้

26-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female 35+ years old
 • Bachelor degree in related fields
 • Excellent in English

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 working experience in warehouse and transport
 • Bachelor's degree in logistics management
 • working at Praatoonam Pra-in

22-Jun-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • บันทึกจัดเก็บข้อมูลทางด้านSupply Chain
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานSupply Chain

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Logistics Managemen
 • 10 years experiences in Warehouse, Logistics
 • knowledge in ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree field all concern
 • 0- 3 years and above in PC
 • Planing, Purchasing, Warehouse

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล