• รับผิดชอบตรวจสอบสินค้าเข้าออกของรีสอร์ททั้งระบบ
  • สามารถสรุปรายงานและการประเมิณผลให้บัญชีได้
  • ละเอียดรอบคอบ ทำงานและเรียนรู้งานเร็วและคล่องตัว

25-May-17

 

Applied

Store/สโตร์

Chumrat Engineering Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

  • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล