• degree or higher in Logistics, Business Admin
  • 7-10 years of experience in warehouse
  • Strong people management skill, motivation

21-Jul-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล