• หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
  • สามารถใช้โปรแกรมระบบสต็อก
  • มีความเป็นผู้นํา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Logistics และการบริหาร
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า 5 ปี
  • ทำงานในระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล