• Cost variance analysis
  • Experience in cost accounting
  • Maintain stock code and recipe and in system

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุประมาณ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล