• ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย / หญิง ม.6, ปวช., ปวส.
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ดูแลพัสดุของลูกค้าทั้งรับ และส่ง

11-Jan-17

 

Applied
  • ตรวจนับ stock ชิ้นส่วนสุกรให้ตรงตามความต้องการ
  • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล