• เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานภายใน STORE ทั้งระบบ
 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
 • มีความเป็นผู้นำ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Gender : Male or Female
 • Age : 25 - 30 years
 • Bachelor's Degree (Prefer Engineering)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in logistics
 • 1- to 2-year experience in warehouse/inventory con
 • Excellent command of spoken and written in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Service
 • Logistics, Warehouse
 • Admin, officer

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
 • ควบคุมการรับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายสินค้า/วัตถุดิบ

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistic
 • Gender : only Male 27+ years.
 • Experience at least 3 years in Export / Import

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Health & Life Insurance, Provident F, etc.
 • InternationalConstruction Products Manufacturing
 • At least 10 yrs. of exp. in Supply Chain in Mfg.

27-Apr-17

 

Applied

Assist Planning Manager

JAC International

ฉะเชิงเทรา

 • Inventory Management (Material Planning Section)
 • Delivery Management (Production Planning Section)
 • Exp 5 years in Planning /Inventory Control in Manu

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in warehouse management
 • Bachelor or Master’s Degree in logistics
 • Strong working knowledge of local rules

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science, Logistic Engineering
 • At least 3 years experiences in applied logistics
 • At least TOEIC score 550.

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • English Skill Necessary
 • Good coordinate and Good communication

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible in inventory analysis, Control
 • 1-3 years up relevant experience
 • Age 22-27 years old up

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 30-40 years old
 • Managing the production and warehouse staff
 • 7 years experiences in production

26-Apr-17

 

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to work an important role as a managerial position
 • Attractive remuneration package

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 -27 ปี
 • สามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้
 • ดูแลการรับเข้า-เบิกออกของวัตถุดิบและสินค้า

26-Apr-17

 

Applied
 • 2 -3 years in Logistics, Warehouse
 • Have knowledge of the Law of safety in the workpla
 • Can communicate in English.

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์เเผนก QC,QA อย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องานเเละลูกค้าสูง
 • ทำ Report ได้ วิเคราะห์งานเสียได้

26-Apr-17

 

Applied
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีร่างกายแข็งแรง / สามารถยกของหนักได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor in Industrial Management
 • SAP and logistics knowledge is an advantage
 • Be able to work independently

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • Age not over 25 years old
 • Hard working and willing to learn

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบรถและตรวจสอบรายละเอียดในการซ่อมบำรุง
 • บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมเช็ครายการอะไรที่ใช้ในการซ่
 • ติดตามงานซ่อมบำรุงหลังจากแจ้งกำหนดแผนงานซ่อม

26-Apr-17

 

Applied
 • Warehouse in logistics, Manager, Male, 30-45 yrs
 • Good command in English, Over 5 years experience
 • Laemchabang, Shipping, Inventory Control

26-Apr-17

 

Applied
 • Warehouse Manager
 • Supply Chain
 • Logistic

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Technical, Engineering field
 • 2-5 years experience with trucks is a must
 • Sex Male

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • ดูแลรับผิดชอบ การรับ-เบิกจ่าย

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคลังสินค้า (warehouse)
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบกาณ์ด้านคลังพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการรับ-เบิกจ่ายสินค้า
 • ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering.
 • 3 years of experience in material planning.
 • Good command of English and computer literacy.

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 30-45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Logistics / Warehouse
 • Minimum 5 years experiences

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher degree in accounting
 • 5 years experience in fraud investigation
 • Experience in material / inventory

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ18-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3 year in professional experience in BOI
 • Having background and networking in Automotive

25-Apr-17

 

Applied
 • Have a training in Japan (Around 3 month)
 • Opportunity to challenge with top share companies
 • Work in Logistics as a management level

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล, เช็คสต๊อกสินค้าขายหน้าร้าน
 • ปวส – ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมการจัดเก็บสินค้า สรุปยอดรับ – เบิก สินค้าขาย
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. - ปวส. หรือ ป.ตรี

25-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจเช็ครายการสินค้าภายในแผนก
 • ม.6 ปวช.ขึ้นไป
 • จัดเรียงสินค้าภายในแผนกที่รับผิดชอบ

25-Apr-17

 

Applied

Transport Manager

GAC Thoresen Logistics Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Male/Female, age between 30-45 years old.
 • Degree or Master’s Degree in Logistics / Warehouse
 • 5 years experience in a management

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-35 years of age
 • Degree in Logistics / Warehouse Management
 • 3 to 5 years experience in a supervisory role

25-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.ต้น ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • Supervise staff for general process of warehouse
 • Measure performance of all staff & direct training
 • Monitor Non-Conforming material status & expedite

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher, good command of English
 • 3-5 years working experience in Asst.Manager level
 • 10 years experience in warehouse management

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field
 • At least 10 years working experience
 • Strong leadership and management skill

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 37 ปี
 • สามารถทำงานที่สูงได้
 • เข้าทำงานตามรอบเวลาที่ประกาศไว้ได้

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง
 • อายุ 19 - 36 ปี
 • สามารถทำงานตามรอบเวลาที่ประกาศได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 40 - 50
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 5 - 10 years of Experience

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล