• 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 35+ years old
 • Bachelor degree in related fields
 • Excellent in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 working experience in warehouse and transport
 • Bachelor's degree in logistics management
 • working at Praatoonam Pra-in

22-Jun-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • บันทึกจัดเก็บข้อมูลทางด้านSupply Chain
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานSupply Chain

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, 30 years old and up
 • Bachelor’s Degree in Logistics or a related field
 • Able to permanently work in Saraburi area

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Supply Chain Management
 • 5 years’ experience in international supply chain
 • Good command of spoken and written English

22-Jun-17

 

Applied
 • To work with very famous group company
 • To work in big organization with benefits
 • Manage for cost saving, budgeting

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Logistics Managemen
 • 10 years experiences in Warehouse, Logistics
 • knowledge in ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree field all concern
 • 0- 3 years and above in PC
 • Planing, Purchasing, Warehouse

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้

19-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานในแผนกคลังสินค้า/จัดส่งทั้งระบบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า/จัดส่ง
 • ปวส. - ปริญญาตรี

17-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล