Sr.Planning Executive - Petroleum Manufacturer

Fircroft (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Manufacturing Planning Process, Production Plan
  • Over 10 years’ experience in manufacturing
  • Monitor raw materials status

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • •การศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง
  • •มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • •ความรู้ด้านระบบมาตรฐาน เช่น GMP/HACCP/ISO22000

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล