• Material Planning
  • Inventory Management
  • Warehouse Management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ ชาย,หญิง
  • อายุ 19 - 36 ปี
  • สามารถทำงานตามรอบเวลาที่ประกาศได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 37 ปี
  • สามารถทำงานที่สูงได้
  • เข้าทำงานตามรอบเวลาที่ประกาศไว้ได้

16-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล