• Male (candidate must be able to do shift work)
 • 2 years experience in Logistics Service Industry
 • Preferably working experience with 3PL operator

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 40 - 50
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 5 - 10 years of Experience

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To consolidate all data and information
 • To coordinate with internal department
 • To be responsible for plan shipping and Booking

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in SCALA, good Excel
 • Good English,3 years experience in Sales Co
 • Service mind, bachelor degree

19-May-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลควบคุมงานภายใน STORE ทั้งระบบ
 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้
 • มีความเป็นผู้นำ

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • ดูแลรับผิดชอบ การรับ-เบิกจ่าย

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบกาณ์ด้านคลังพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคลังสินค้า (warehouse)
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national / Bachelor's degree in related
 • At least 5 years’ experience
 • Must have leadership , problem-solving

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ18-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสโตร์
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล