• Strong knowledge in Supply Chain Management
 • Good command in English
 • Able to work in upcountry

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tooling Coordinator

Granite Services International Inc.

จังหวัดอื่นๆ

 • Experienced with Warehousing Procudures
 • Experienced with tool maintenance
 • Experienced with logistics procedures

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงิน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience supplychain mgmt, warehouse mgmt
 • Great company to work for
 • Great salary and growth opportunities

16-Jan-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied

STORE LEADER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Management experience of at least 2 years.
 • Fair written and spoken English skills.
 • Developing business strategies.

16-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล