• มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงิน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Administration, Management
 • 3 years experience in Warehouse Management
 • Need own car & driving license.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับสินค้า,ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ Spec ที่สั่ง
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรง
 • ตรวจเช็ค Stock คงเหลือ

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ(OM)
 • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 - 3 years’ experience in logistics fiel
 • Experience in Logistics, Purchasing, Planning
 • Manage incoming shipment and control

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในด้านการวางแผน
 • มีความสามารถในการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถทำงานประจำที่ศูนย์กระจายสินค้า

18-May-17

 

Applied
 • จัดการงานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

17-May-17

 

Applied
 • Ability to process customs formalities
 • Data entry, import declaration and export
 • Able to work under pressure

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sex : Thai National only Male
 • Age : 28-35 years
 • English : Fair of spoken and written

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล