• จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ
  • ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา

24-Mar-17

 

Applied
  • Native Thai and Fluent in English (speaking and li
  • Be able to work under pressure.
  • Have social skill and negotiable skill.

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล