Account Manager (Digital) – (70K)

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in marketing, communication arts, business
 • At least 4 years in Advertising/Digital agency
 • Able to communicate in English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้าน Graphic Design, Interactive Design,
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีในสายงาน Graphic Designer
 • สามารถทำแอนิเมชั่นได้ สามารถใช้โปรแกรมของ Adobe

24-Feb-17

 

Applied

Senior Designer / Graphic Desiger

YES CREATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุ23-35ปี จบ ป.ตรี สาขานิเทศศิลป์ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบกราฟฟิก 1 ปีขึ้นไป
 • ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Content Writer

CT2002 Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือดีๆ เป็นชีวิตจิตใจ
 • เข้าใจเรื่องการตลาด เรื่องแบรนด์ ว่ามันสำคัญ
 • รู้จักสื่อสารผ่านถ้อยคำ โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำ

24-Feb-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effects, Adobe Premiere Pro
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop
 • สามารถใช้โปรแกรม 3d ได้ จะพิจารณาพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 8 years of exp. in Advertising Industry
 • Degree in marketing, communication arts
 • Able to communicate in English

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
 • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง กับลูกค้า
 • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้,ความเข้าใจ,ประสบการณ์ในงาน Event หลายรูป

23-Feb-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Graphic Designer

Kacha Brothers Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • คิดและออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

22-Feb-17

 

Applied

Game Planner

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Planning event of Japanese mobile game
 • Developing plans to increase sales
 • Making a plan, Sales and KPI

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GRAPHIC DESIGNER

YAK CREATIVE COMPANY LIMITED

วังทองหลาง

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบดีไซน์
 • โปรแกรม Illustrator / Photoshop / InDesign
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

22-Feb-17

 

Applied
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีภาวะผู้นำ ควบคุมและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามแผน
 • มีความรู้ความชำนาญในตำแหน่งงานและงาน Event ต่างๆ

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Online and Offline Media Communication Experience
 • in charge of both online & offline marketing
 • Excellent English skill is a must

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล