• At least 4 years of IT Sales experience.
 • Opportunity identification and sales lifecycle.
 • Strong understanding of IT and industry trends.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั่นต่ำ ม.6
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำปรึกษา ขาย และให้บริการตอบปัญหา
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • บุคลิกดี อัธยาศัยดี ขยัน ร่าเริง มีความรับผิดชอบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป
 • มีหัวใจรักในงานขาย พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอกโครงการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • วางแผนและออกแบบเครื่องมือสื่อสาร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลทีมงานภาคเหนือ ตอนบน
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • พร้อมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Account Executive (AE)

TECMOVE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้ด้านสื่อ Social Media
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • บริหารงานขายและดูแลยอด ตู้เติมเงินบุญเติม
 • การดูแลบริการลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีความตั้งใจเรียนรู้
 • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีรับนีกศึกษาจบใหม่ สามารถทำงานเป็นกะได้

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

27-Apr-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า อบรมสาธิตสินค้า นำเสนอโปรโมชั่น
 • เก็บเช็ควางบิล ติดตามการเก็บหนี้
 • เก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า เพื่อวางแผนการขาย

26-Apr-17

 

Applied

Sales Executive

EUROSIA TRAVEL CO.,LTD

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความมั่นใจ
 • รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงแรม

26-Apr-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านการขาย การตลาด

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง (ไม่จำกัดอายุ)
 • มีความสามารถในการบริหารลูกค้าเดิมและพัฒนาหาลูกค้า
 • มีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีภูมิลำเนา หรือมีที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย จบวุฒิ ม.3 หรือ ปวช
 • จบด้านการการตลาด หรือ ใกล้เคียง
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย (มีบัตรประชาชน)
 • อายุ 18-40 ปี
 • แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

25-Apr-17

 

Applied
 • Advise to Chinese customer and able to close deal
 • Strong sense of managerial skill
 • Charismatic appeal with smart attitude.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

24-Apr-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของสปา
 • ออกตลาดหาลูกค้าเพิ่ม ช่วยงานด้านดูแลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ปิดการขาย
 • มีใจรักการขาย และการบริการลูกค้า

22-Apr-17

 

Applied
 • ขาย
 • อสังหาริมทรัพย์
 • sales

22-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Strong, demonstrable sales skills
 • 5 years’ experience, Team spirit
 • Strong written and verbal communication skills

21-Apr-17

THB35k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing or related filed.
 • Background on travel agent sales
 • Excellent at communication

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any related discipline
 • 1 - 3 years experiences in freight forwarding
 • Knowledge in INCOTERM

21-Apr-17

 

Applied
 • ออกหน่วยรถ เพื่อเสนอขายเทียนตามพื้นที่ในจังหวัด
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์

17-Apr-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ

17-Apr-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์งานขาย 3ปีขึ้นไป

17-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล