• Bachelor degree in Science
 • 1 year experience in medical business
 • Own transportation with driving license

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้และทักษะการวางแผนกลยุทธ์

52 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 + years of sales and marketing-related
 • Excellent command of English.
 • Existing network of contacts would be advantageous

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

20-Jan-17

 

Applied
 • ประจำสำนักงานขาย ทำงานจันทร์-เสาร์
 • ขายสินค้าประเภท กระจก ยิปซั่ม อลูมิเนียม
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

18-Jan-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • 2-5 y exp for sales Air-Condition
 • Able to work at Southern Area, Have own car

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Science
 • At least 1 year experience in hospital sales
 • Good command of English and computer literacy

17-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

09-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล