Sales Supervisor

BrotherJ Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales & Marketing Manager

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or higher
 • Eight to Ten years in a sales representative role
 • Good English Skill

22-Apr-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ม3 ขึ้นไป
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำ จำหน่ายกล้องวงจรปิด
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานขาย บุคลิกภาพดี

21-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอที่ดี

19-Apr-17

 

Applied

Sales promotion staff

GSB International Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก

19-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล