• Excellence command of both spoken
  • Setting up sales strategies to sell frozen seafood
  • Minimum 3 years of experience in sales

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสานงานออร์เดอร์ เปิดบิลส่งของ
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

26-Jun-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล