• Bachelor’s degree in Medical Science
 • At least 1 year experience in hospital sales
 • Good command of English and computer literacy

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 25-30 years old
 • 2-5 y exp for sales Air-Condition
 • Able to work at Southern Area, Have own car

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว

19-Jan-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาเป็นคนใต้ / คนอีสาน

09-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล