• ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์
 • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 35 years
 • Good interaction with a multitude of people
 • Supporting broader sales

25-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดูแลและรับเป้าหมายการขายในพื้นที่
 • สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย
 • ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบยอดขายตามเป้าขายที่บริษัทกำหนด
 • จัดจำหน่ายเทปกาวทุกชนิดของบริษัทฯ
 • ติดตามดูแลทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดูแลและรับเป้าหมายการขายในพื้นที่
 • สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย
 • ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์(ปี): 2ปี ขึ้นไป

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควรมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • มีทักษะด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • รักงานขายและการบริการ
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Pharmaceutical, OTC Channel
 • Planning, Negotiation, Presentation, English
 • Positive, teamwork, communication

24-Feb-17

 

Applied
 • เปิดลูกตค้ารายใหม่ๆเพื่อเพิ่มช่องทางและยอดขาย
 • ชาย, หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • Degree or higher in Computer Science
 • 2 years’ experience in IT Products, Software

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent education
 • 3 years sales experience in Medical Devices
 • Diploma (or higher) in Sales & Marketing

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience beauty market/ cosmetic products.
 • Good relationship with unknown person
 • Proficiency in office software

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี สัญชาติไทย
 • การศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย เช่น ร้านสะดวกซื้อ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of work experience within FMCG and sales
 • Service and develop client relationships
 • Driven and hungry for success

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มีพาหนะใช้ในการทำงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร

24-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for all aspects regarding the PR.
 • Experience in PR/ Communication /marketing.
 • Experience in brand communication / PR.

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive

Smart Indentify Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • ดูแลและรับผิดชอบ เรื่องการขายสินค้า ในกลุ่ม RFID
 • ติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆ ทั้งการเข้าพบ และการโทรคุย
 • ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา ให้กับลูกค้า ที่ดูแล

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 1 – 2 years experience in retail store management
 • Interested in Fashion and eager to learn

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เข้าโรงพยาบาล
 • เช่นเข็มฉีดยา NIPRO,ผ้าก๊อต,ถุงมือตรวจโรค ฯลฯ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • ขายวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าโรงพยาบาล
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการขายเข้าโรงพยาบาล

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือเพศหญิง!!!
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • 1 -10 Ys+ sales related experiences
 • Strong communication and interpersonal skill

23-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีทักษะในการบริหารและการวางแผนงานขาย
 • มีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจขององค์กร
 • จัดทำระบบข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร หรืออยากพัฒนาตนเอง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-Feb-17

 

Applied

Sales Executive

Double A (1991) Public Company Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปวส ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายทางด้าน กระเบื้อง/เซรามิก

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager

Sonoco (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Sales or product management experience
 • Proven track record in selling to organization
 • Excellent communicator

22-Feb-17

 

Applied
 • Sales or product management experience
 • Proven track record in selling to organization
 • Excellent communicator

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / การขาย การตลาด
 • รู้เส้นทางในภาคใต้ และ ภาคอีสาน เป็นอย่างดี

21-Feb-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา
 • มีประสบการด้านงานขาย
 • มีความขยัน อดทน และยอมรับการทำงานเป็นทีม

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience in AutoCAD, solid work or CAD program
 • 5 years’ experience in sales management
 • Any degree in Packaging Technology or Engineering

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัด
 • ประชาสัมพันธ์รายการ ส่งเสริมการขายของบริษัท
 • ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขาย

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Pharmaceutical, 2 years exp. in Sales
 • Experience in Psychiatry product be advantage
 • Good presentation and professional selling skill.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นพนักงานขายสินค้าโปรโมชั่น
 • การศึกษาอย่างต่ำ ม.3 อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Feb-17

 

Applied
 • ให้บริการแนะนำสินค้ากับลูกค้า ด้วยมืออาชีพ
 • รักงานขายและงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Good skill of communication,
 • Be able to communicate in Chinese and English
 • Able to sell property in foreign market

21-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 25 – 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ต้องมีรถยนต์ ทางบริษัทจ่ายค่าเสื่อมและค่าน้ำมันให้

21-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อประสานงาน กับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ
 • ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลกับลูกค้า

21-Feb-17

 

Applied
 • ขายสินค้าประเภท เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิสกี้ ไวน์
 • เพศหญิง หรือ แต่งเป็นหญิงแล้ว (สวย)
 • รักษาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

20-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ขายส่งเครื่องสำอางค์

20-Feb-17

 

Applied
 • มุ่งมั่นรักอาชีพขาย ขยันเปิดลูกค้าใหม่
 • ทนความกดดันเป็นเยี่ยม
 • ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และรักษาระเบียบวินัย

20-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขายและฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล