• Lead Team to achieve target
 • Coordinate with Client and internal office
 • Experience in Trading, Distribution, Electricity

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive (Junior)

PDVL Overseas Advisory

กรุงเทพมหานคร

 • Marketing Executives
 • Overseas Education Industry
 • Fresh Graduate Accepted

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities
 • Good Remuneration

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ให้ข้อมูลสถานะการขนส่งสินค้าและเอกสารแก่ลูกค้า
 • ตอบข้อสงสัยทางการขนส่งสินค้าและเอกสารให้แก่ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดีและบุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการเจรจาซื้อขาย
 • พนักงานขายประจำร้าน เอเลเฟ้นท์ พาเรด รีเทล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40ปี วุฒิ ม.6-ป.ตรี
 • มีบุคลิคภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40ปี วุฒิ ม.6-ป.ตรี
 • มีบุคลิคภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการขาย แนะนำสินค้า ระบบประตูอัตโนมัติ
 • ช/ญ อายุ ไม่เกิน 40ปี
 • จำเป็นต้องมีรถยนต์หรือรถกระบะส่วนตัว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ ไม่เกิน 45ปี
 • วุฒิ ปวช-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าให้กับโรงงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 - 28 ปี ( เท่านั่น )
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีความละเอียด รอบคอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง มีบัตรคนพิการ
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA
 • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน จัดเรียงสินค้า
 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 year sales experience in FMCG, modern trade
 • Manage accounts in modern trade channel
 • Control trade debtors

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในร้าน WIENNA
 • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในร้าน จัดเรียงสินค้า
 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการเติมเต็มความพึงพอใจ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2017 Management Trainee Program
 • Master graduates in any related fields
 • Fast track, 24-month development program

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that contracts and proposals are properly
 • Understanding and attention to detail
 • Conduct contract strategy meetings

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Self-starter,initiator, solid organizational skill
 • Experience in health product implementation
 • Ability to manage multiple clients

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Key Account Executive

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เคยผ่านงานด้านดูแลลูกค้ากลุ่มร้านอาหารมา
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SALES MANAGER (Automotive)
 • 80-100k + Attractive Package
 • Bangkok - Thailand

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years exp in Digital Product for Modern Trade
 • Bachelor Degree or Master in any field
 • Shop management skills is a plus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • INTERNATIONAL COORDINATOR
 • Luxury Brand - Bangkok
 • 30-40k + Attractive Benefits

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Guru

True Corporation Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in any relate
 • 2 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Inside Sales ( Sales Support)

cargo-partner Logistics Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • degree with at least 1 years’ business development
 • Strong Customer Service mind
 • Sales-oriented with operational conscious

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Manager - Pumps

Collars Consultancy Pte Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Attractive Salary Package & Benefit
 • Great Career Development Opportunities
 • Work with Multinational Company

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Executive Recruitment Consultant

Kennedia Connext Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Perform full-cycle recruitment service
 • Strong communication and negotiation skills
 • Good command of English is a must

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Manager (Food Additives)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in food science & technology
 • Sales Experience in food additive, food ingredient
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิค
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิค
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Category Development, trade marketing
 • Provide and summarize Trade Data
 • Develop promotional plan and pricing guideline

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in training costemics, skin care
 • Great personalities and dynamics
 • can work with international cultures

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Business Consultant (based in Thailand)

StoreHub Sdn Bhd

กรุงเทพมหานคร

 • No more corporate nonsense!
 • Join a fun and fast growing team!
 • Opportunities for learning in sales & POS industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Take client briefings
 • Excellent English is a MUST

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SALES MANAGER

Gripwell Fastening & Engineering Pte Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Fully responsible for our Thailand’s operation
 • Expand our customers’ base
 • 2 years’ experience in industrial sales

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Fashion Assistant (Sales/Marketing)

RICOCHET

กรุงเทพมหานคร

 • Good English communication/writing skills
 • Good computer skills
 • Owns a driving license

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the sanitary fittings industry
 • directly target architects and developers for proj
 • sales or marketing with good track record

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล