• Identify and develop new business
  • Selling Industrial Bearings
  • Manage a small sales team

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
  • มีความสารถในการเปิดการขาย

26-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล