• Good command of both spoken and written English
  • Shipping Documents
  • Good skill in Microsoft office

28-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุ 28-35 ปี
  • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีทักษะการขาย

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล