Store Manager

HAMNETSTYLE FASHION CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

  • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
  • 1 years retail management experience in fashion
  • Directs the execution of brand’s promotional

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริการขายหน้าร้าน
  • ชอบบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ควบคุม กำกับ และดูแลพนักงานประจำสาขา

27-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล