• Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

24-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ด้านการขาย

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล