• มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขี้นไป
  • มัธยมศึกษา ปีที่ 6 / ปวช. หรือ เทียบเท่า ขี้นไ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล