• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถพูดและอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์พอใช้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุ 25 ขึ้นไป
  • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว

12-Jan-17

 

Applied
  • ไม่จำกัดเพศ
  • มีความกล้าแสดงออกมีความรอบรู้
  • ทำหน้าที่เชียร์สินค้าที่จัดรายการ

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล