• Opportunity to work in an established MNC
  • Contribute towards the overall business revenues
  • Apply your creativity and shopper's mindset

21-Apr-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้
  • นำเสนอขายสินของทางบริษัท

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลย์
  • ประกันสังคม

14-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล