• Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

26-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าประเภทไวน์ และน้ำแร่
 • มีรถยนต์ เป็นพาหนะในการทำงาน
 • สรุปงานและยอดขาย

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล