• ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
  • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
  • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

21-Jun-17

 

Applied

Telesales

Perla Trading Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • โทรเสนอขายสินค้า และปิดการขาย
  • รับออเดอร์ทางโทรศัพท์
  • จัดทำKPI การ call ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล