• TELESALE (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์) หรือ SALE
  • TELESALE (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์) หรือ SALE
  • TELESALE (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์) หรือ SALE

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
  • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
  • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล