After Market Sales

E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

  • ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย After Market มาก่อน
  • ประสบการณ์ด้านงานขายหรือขายออนไลน์มาก่อน

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล