• 1-3 yr of exp in plastic injection molding machine
  • Good English
  • Intensive training and attractive salary package

22-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีโอกาสไปเรียนรู้ ดูงานที่ต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

19-May-17

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล