• Supply Chain Management
 • Planning
 • Procurement

25-May-17

 

Applied
 • ดูแลสต๊อกสินค้า/เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่ง
 • ตรวจรับ จัดเรียงสินค้าภายในคลัง
 • ประสานงานการจัดส่ง

25-May-17

 

Applied
 • จัดและเก็บสินค้าเข้าสต๊อก
 • จัดและส่งสินค้าออกจากสต๊อก
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • ประสานงานขายต่างประเทศ
 • ประสานงานและให้บริการด้านการขายแก่ลูกค้าและฝ่ายขาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำการส่งออกทางเรือ

25-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Shipping, Logistic, นำเข้า-ส่งออก
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

25-May-17

 

Applied

Sales Admin / Customer Service

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Have knowledge in FSC/ISO/Saving Energy
 • Checking prices and contracts are up to date
 • Processing shipping documents to customers

24-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมเครื่องยนต์
 • อายุ 20-35 ปี เพศชาย

24-May-17

 

Applied
 • Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค

24-May-17

 

Applied

Importer (Mandarin Language)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Male / Female age not over 27 years
 • Bachelor's Degree in any fields.
 • Strong negotiation and interpersonal skill.

24-May-17

 

Applied

Secretary

Siam Paper Decor Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor degree in English or Communication
 • Have experience handling import and export
 • Good communication skills.

22-May-17

 

Applied
 • ประสานงานธุรกิจ คู่ค้าต่างประเทศ,เอกสารนำเข้า
 • มีประสบการณ์ ติดต่อ นำเข้า ส่งออกมาก่อน
 • เพศหญิง การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจนับ stock สาขาและโกดัง เพื่ออัพเดต
 • ประสานงานเติมของสาขา, ตัดสต๊อก เข้า-ออก
 • สั่งของ suppliers

22-May-17

 

Applied
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5 ปี

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล