• Experience in Retail Marketing mnimum 5 years
 • Experience Mobile phone , Gadget is advantage
 • Computer literacy and ability to analyze the data.

34 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English or Chinese
 • More yearly holiday allowance
 • Bonus payout twice a year

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Importer (Mandarin Language)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Male / Female age not over 27 years
 • Bachelor's Degree in any fields.
 • Strong negotiation and interpersonal skill.

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลสต๊อกสินค้า/เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่ง
 • ตรวจรับ จัดเรียงสินค้าภายในคลัง
 • ประสานงานการจัดส่ง

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำสินค้าเข้า สินค้าออก ควบคุมสต๊อกสินค้า
 • ทำใบเสนอราคา คีย์ข้อมูล เอกสารต่างๆ
 • ปวช-ปริญญาตรี

22-Jun-17

 

Applied
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล