• Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การบริหารงานสต๊อกหรือคลังสินค้า
  • สามารถควบคุมวางแผนและออกแบบการทำงานเองได้

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล