• Bachelor’s degree in Supply Chain
  • managing a large transport network
  • Knowledge of overall supply chain

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
  • สามารถพิมพ์ดีดได้
  • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

19-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล